Biohacking jako řešení?

Pojem biohacking se momentálně stává velkým trendem, přitom ne všichni vědí, co to ve skutečnosti znamená. Slovo bio znamená život a hacking pochází z počítačového programování, což lze chápat jako prolomení kódu vašeho vlastního těla pro lepší výkon. Biohacking jako takový, spojuje většinou experimenty na sobě s poznatky vědeckých disciplín, jako jsou biologie, fyzika, medicína, chemie a mnoho dalších.

Hranice biohackingu těžko stanovit, protože někdo bere za biohacking i přerušované hladovění a někdo zase implementaci čipů pod kůži nebo technologii CRISPR pro úpravu genů. Někdo naopak provádí pokusy jen na rostlinné DNA, vytvářením genetických mutací a rozmnožováním buněk. I když se to může zdát pro někoho na první pohled velmi lákavé, pokročilý biohacking může vyvolávat několik etických otázek, jako například úprava vlastní DNA k zastavení progresivního onemocnění nebo úprava genů vlastního dítěte, aby bylo nadprůměrně inteligentní či mělo modré oči. Naším cílem v biohackingu by mělo být zlepšení celkového zdraví, optimalizování výživy, spánku, tréninku a dalších faktorů životního stylu, které ovlivňují zdraví a délku života v souladu s etikou.

biohacking_jako_reseni_1

Jak začít s biohackingem?

V první řadě je důležité si uvědomit, co chci zlepšit, který přesný aspekt potřebujete zlepšit. Pokud máte problém se spánkem, zaměřte se na spánkový biohacking. Pokud máte problém se soustředěním nebo učením, zaměřte se na oblast biohackingu mozku. Takto můžete pokračovat donekonečna, dokud nenarazíte na aspekt, který potřebuje zlepšení.

Po stanovení aspektu, začněte čerpat informace týkající se problému. Jak vzniká, co ho ovlivňuje a další klíčové informace k pochopení problematiky. V podstatě si vytvoříte malý průzkum dané oblasti. Dalším krokem bude hledání tipů biohackerů na daný problém. Mnoho lidí se považuje za biohackery, proto jejich tipy nemusí být pravdivé nebo nemusí fungovat vám. Díky získaným informacím o daném problému nebude pro vás problém odlišit, zda se jedná o skutečnou radu nebo pouze skvěle nastavený marketingový tah. Pokud chcete řešit zdravotní problémy nebo máte určitou diagnózu, určitě sdělte tento váš krok do biohackingu svému lékaři. Případně mu vysvětlete, jak by vám to mohlo pomoci. Nechceme házet všem lékaře do jednoho pytle, ale mnoho z nich se už dále nevzdělává v nových informacích a studiích, proto nebude na škodu jim vysvětlit celý proces.

Odkud čerpat informace?

Získání informací o daném problému bude nejlépe čerpat z učebnic a odborných textů. Pokud již máte určitou znalost, můžete začít studovat nejnovější studie v dané oblasti, ale pozor, je třeba vědět, jakou váhu mají některé studie. To, co ovlivňovalo zvířata, nemusí mít žádný vliv na člověka.

Skvělým zdrojem informací o biohackingu je sledování samotných popularizátorů biohackingu. Mezi hlavní popularizátory tohoto pojmu patří například Tim Ferris, Dave Asprey, Ben Greenfield nebo Josiah Zayner. Většina z nich vydala několik knih o biohackingu, mají podcasty, přednášky, blogy nebo sociální sítě. Netřeba zapomínat na fakt, že ne všechno co řeknou a napíší je pravda. Mají zajetý svůj byznys, proto může být jejich cílem pouze prodat vám produkt. Naštěstí, u mnoha informací mají odkazy na studie, které si předtím vždy prostudujte. Studie na 10 lidech má minimální výpovědní hodnotu, ať jsou výsledky ledajako fascinující.

biohacking_jako_reseni_2

Je biohacking bezpečný?

Hypotetická otázka, protože některé formy mohou být bezpečné a jiné zase ne. Stejně jako úprava jídelníčku nebo užívání doplňků stravy může být bezpečné, snadno se mohou stát nebezpečnými při nesprávné dávce nebo špatném nastavení. Kromě toho, mějte na paměti, že biohacking může být také nebezpečný pro okolí a může mít negativní dopad na životní prostředí.

Zpět do obchodu