Molybden

(tema: Minerály)

Molybden je esenciální stopový prvek, který hraje klíčovou roli v různých biologických procesech, včetně funkce jater a detoxikace. Jeho primární mechanismus účinku v těchto procesech je úzce spojen s jeho inkorporací do enzymů obsahujících molybden, zejména těch, které se podílejí na detoxikačních reakcích.

Jedním z klíčových enzymů, který spoléhá na molybden, je aldehydoxidáza. Tento enzym se hojně vyskytuje v játrech a podílí se na metabolismu různých látek, včetně léků a toxinů ze životního prostředí. Aldehydoxidáza katalyzuje oxidaci aldehydů na karboxylové kyseliny, čímž usnadňuje rozklad a eliminaci těchto potenciálně škodlivých sloučenin z těla. Molybden ve formě molybdenového kofaktoru je nezbytnou složkou pro správné fungování aldehydoxidázy.

Zároveň je molybden klíčovým kofaktorem pro další důležitý enzym zvaný xanthinoxidáza. Zatímco xanthinoxidáza není primárně lokalizována v játrech, hraje roli v metabolismu purinů, které jsou složkami DNA a RNA. Rozkladem purinů xanthinoxidázou vzniká kyselina močová, která se pak vylučuje ledvinami. Tento proces pomáhá udržovat rovnováhu purinů v těle a přispívá k celkové detoxikaci.

Kromě toho se molybden podílí na detoxikaci siřičitanů. Siřičitany jsou chemické sloučeniny používané jako konzervační látky v určitých potravinách a nápojích. Enzymy závislé na molybdenu, jako je sulfitoxidáza, katalyzují přeměnu siřičitanů na sulfáty. Tato přeměna je důležitá pro zabránění hromadění siřičitanů, které mohou být v nadměrném množství toxické.

Stručně řečeno, molybden podporuje funkci jater a detoxikaci především svým úkolem jako kofaktor v enzymech obsahujících molybden, jako je aldehydoxidáza a sulfitoxidáza. Tyto enzymy přispívají k metabolismu a eliminaci různých látek, včetně aldehydů, purinů a siřičitanů, což v konečném důsledku pomáhá při detoxikačních procesech těla.

 

Zdravotní tvrzení dle nařízení EU 432/2012

Molybden přispívá k normálnímu metabolismu sirných aminokyselin.

test

Zpět do obchodu